GŁOGOWSKI MINIMUNDIAL: PIERWSZY TAKI TURNIEJ

Ok. 160 dzieci, kilkanaście przedszkoli i co za emocje!
13-05-2022 03:48
ŁJ
Ok. 160 przedszkolaków z kilkunastu głogowskich placówek wzięło udział w organizowanym przez nas Głogowskim Minimundialu pod Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa.
 
Organizacja turnieju to jeden z projektów Akademii Piłki Nożnej, której struktury tworzą także najmłodsze zespoły składające się z 5- czy 6-latków. Ich trenerzy, Paweł Marszałek z Krystianem Sotą, mogli w ten sposób przyjrzeć się szerszej grupie dzieci i zachęcić ich do podjęcia treningów w swoich zespołach, a klub poza promocją treningów piłkarskich dla najmłodszych realizuje jeden z ważniejszych swoich celów, czyli wychowywanie poprzez sport.
 
Organizację turnieju wsparła Gmina Miejska Głogów, a prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wręczał reprezentacjom puchary, książki i malowanki. Dla wszystkich uczestników przygotowano też pamiątkowe medale, a dzięki Radnemu Rady Miejskiej i zarazem członkowi Klubu Biznesu Chrobrego Głogów Dariuszowi Czai malowanki „Dzieci Głogowski 1109”.
 
W Chrobrym planujemy cykliczną organizację Minimundialu.
 
Dziękujemy wszystkim przedszkolom, ich dyrekcjom i wychowawcom grup, za obecność oraz wkład w organizację turnieju. Podziękowania kierujemy też do uczniów SMS Chrobry oraz do Grawertonu za sprawną realizację pucharów oraz medali.